Keris Asli Jawa

penghalusan konfigurasi dan juga manfaat keris menguat semenjak penggunaan senjata api ( zaman 19). pria sempurna dalam idealisme jawa wajib kapabel mengenakan keris (simbol pegangan ilmu). tata krama memakai keris serta struktur sarung keris menerus bertumbuh. keris dhapur mahesa soka terhitung sedikit dijumpai. lamun rupa dapur serta perbawa keris banyak menggambarkan isi” keris, tapi seringkali wajah jasmani keris itu tidaklah asli reka cipta si empu keris, kebanyakan ialah bentuk keris yang dipesan sama si calon pemilik keris, alhasil kerapkali wajah raga kerisnya enggak sebati bersama

...

Continue reading